Na přelomu let 2021 a 2022 jsme se podíleli na rekonstrukci památkově chráněného objektu bývalé lovecké chaty Na Tokáni. Dům, který v současné době slouží jako ubytovací zařízení a restaurace ve vlastnictví Ministerstva vnitra procházel celkovou obnovou.

V interiéru jsme repasovali původní dřevěné obložení stropů a stěn přičemž část bylo nutné nahradit replikami. Instalovali jsme nový bar včetně jeho zázemí a kompletní soubor nábytku restaurace. Práce probíhaly pod dohledem pracovníků památkové péče.